Zabezpieczenie w procesie frankowym p-ko Bankowi PKO S.A.