Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Posiadamy doświadczenie w zakresie pomocy prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami. Pomagamy naszym klientom przy tworzeniu i uzyskiwaniu dokumentacji przetargowej. Weryfikujemy prawidłowość i kompletność przygotowanej oferty, a także zgromadzonej na potrzeby postępowania dokumentacji. Dążymy do tego, by świadczyć nasze usługi na najwyższym wyższym poziomie. Bieżąco uczestniczymy w szkoleniach, dotyczących wprowadzanych zmian w prawie zamówień publicznych. Mówimy językiem biznesu, przekazujemy Klientom nasze rekomendacje w sposób zrozumiały, angażujemy się 100% w interesy naszych mocodawców.