Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Jednym z obszarów naszej działalności jest obsługa w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Prowadzimy w szczególności sprawy z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami oraz dostępu do informacji publicznej. Dokonujemy w imieniu Klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień. Pomagamy w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń i decyzji.  

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, urzędami i organami samorządowymi.

Świadczona przez nasz zespół obsługa prawna obejmuje kompleksowe doradztwo prawne, a także sporządzanie opinii prawnych nawet w bardzo skomplikowanych stanach faktycznych, składanie odpowiednich wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych, sporządzanie  odwołań od decyzji organów, jak i  zażaleń na postanowienia wydawane w toku postępowań administracyjnych. Konstruujemy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych oraz wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego. Sporządzamy i składamy skargi ( w tym nadzwyczajne), jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach w ten sposób zainicjowanych.