Prawo karne

Prawo karne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w podejmowaniu się obrony w procesach karnych. Jesteśmy aktywni na każdym etapie postępowania, tj. w podstępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym. Uczestniczymy we wszystkich czynnościach, w tym przesłuchaniach, a także  sporządzamy wszelkie wymagane pisma, zawierające wnioski dowodowe. Pilnujemy rzetelności sporządzanych protokołów przez organy ścigania, a także dbamy o przestrzeganie wszystkich praw Klienta.

Podejmujemy się również reprezentacji pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, w tym sporządzamy w ich imieniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz występujemy w roli oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego lub prywatnego.

Działamy tak, aby Klient czuł się bezpiecznie i dbamy o to, aby otrzymał szeroko rozumiane wsparcie prawne oraz psychologiczne. Współpracujemy z biegłymi sądowymi, w tym do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych oraz psychologami.