Sprawy odszkodowawcze

Sprawy odszkodowawcze

 

FG Kancelaria Radcowsko – Adwokacka specjalizuje się w sprawach, związanych z dochodzeniem w imieniu naszych Klientów odszkodowań (w szczególności powypadkowych i medycznych). Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego Klienta i udzielenie wsparcia na każdym etapie postępowania.

Odszkodowania powypadkowe

Skutecznie uzyskujemy satysfakcjonujące odszkodowania dla osób bezpośrednio poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, jak również dla ich rodzin (zwłaszcza wskutek śmierci osoby bliskiej). Sprawy prowadzimy dwutorowo, zarówno na drodze postępowania karnego (celem ukarania sprawcy wypadku), jak również cywilnego (celem uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę).

Co można zyskać?

  • skazanie i ukaranie sprawcy wypadku,
  • odpowiednie odszkodowanie (w tym zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów do placówek zdrowia) i rentę,
  • zwrot kosztów pogrzebu osoby bliskiej i wydatków z tym związanych,
  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę psychiczną,
  • odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Od kogo dochodzimy roszczeń?

  • bezpośrednio od sprawcy
  • od ubezpieczyciela sprawcy (naprawa szkody z OC sprawcy).

Odszkodowania medyczne/błąd w sztuce lekarskiej

Podejmujemy się skutecznej reprezentacji osób, które poniosły szkodę na skutek błędu lekarskiego lub w wyniku zakażeń szpitalnych. Współpracujemy z lekarzami różnych specjalizacji, którzy wspierają nasze działania prawne przez cały czas trwania postępowania sądowego.

Co można zyskać

  • odpowiednie odszkodowanie (w tym zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów do placówek zdrowia) i rentę,
  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę psychiczną.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest ustalane dwuetapowo, tj. wynagrodzenie wstępne, określane ryczałtowo oraz success fee (wynagrodzenie procentowe od wygranej sprawy). Kancelaria wychodzi naprzeciw wszystkim osobom potrzebującym, również znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jesteśmy otwarci na negocjacje, adekwatnie do nakładu wymaganej pracy przy danej sprawie, ale również mając na względzie trudne położenie życiowe naszych Klientów.

Zlecenia przyjmujemy mailowo: sekretariat@fgkancelaria.pl z krótkim przedstawieniem opisu sprawy oraz
telefonicznie pod numerem +48 797 783 000 lub +48  797 784 000.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!