Klauzula RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

  1.  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Grochowska, ul. Józefa Michalusa 16, 38-300 Gorlice, tel. 797 783 000, e -mail: kancelaria@radcowieiadwokaci.pl .
  2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń w ramach formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
  3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania oraz inne dane dobrowolnie przekazane przez Państwa dane dedykowane do realizowanej usługi.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, pracownikom biura rachunkowego, współpracującym adwokatom i radcom prawnym.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
  9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.