Umowa nieważna- prawomocna wygrana z mBank S.A. ! Sąd nie uwzględnia zarzutu zatrzymania, podnoszonego przez Bank.