Natychmiastowe zaprzestanie spłacania rat kredytu frankowego do Banku PKO BP S.A.!