Umowa, której nigdy nie było – czyli kolejna przegrana banku