Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu frankowego p-ko Santander Bank Polska S.A.! Sąd nie uwzględnia zarzutów Banku.