Banki masowo proponują podpisanie aneksu do umowy kredytu waloryzowanego do CHF. Co robić?